blocks_image
blocks_image
ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ พระราม 4
1030/1
ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-287-1535-6, 02-679-7930-1

โทรสาร. 02-287-0916
ภัตตาคารชายทะเลจันทร์เพ็ญ รามอินทรา
735 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-917-8707-10
โทรสาร. 02-917-8711
คลิกที่แผนที่ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่